สังคม » ปิดกิจกรรม…กิจกรรมรณรงค์ตามรอยพ่อของแผ่นดิน แก้ปัญหา น้ำป่า ดิน คน ที่ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า สิ้นสุดลง

ปิดกิจกรรม…กิจกรรมรณรงค์ตามรอยพ่อของแผ่นดิน แก้ปัญหา น้ำป่า ดิน คน ที่ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า สิ้นสุดลง

29 กรกฎาคม 2014
0

ปิดกิจกรรม…กิจกรรมรณรงค์ตามรอยพ่อของแผ่นดิน แก้ปัญหา น้ำป่า ดิน คน ที่ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า สิ้นสุดลง อ.ยักษ์ แพนเค้ก บอยพิษณุ เก้า จิรายุ ร่วมปิดงาน ภาคบ่าย แพนเค้ก นั่งรถไถ ปลูกป่า ทำฝายแม้ว ร่วมกับคณะ ปิดการณรงค์พวกเราชาวเพชรบูรณ์ มาช่วยกันสานต่อ ถวายแด่พ่อหลวงของเรา พระองค์ทรงห่วงลุ่มน้ำป่าสักมากที่สุด เพราะป่าถูกทำลาย พื้นที่ลาดชัน ใครมีที่ช่วยกันทำตาม อ.ยักษ์ ท่านอุตส่าห์ทุ่มเท นำคณะและดารามาเห็ดเหน็ดเหนื่อยปั่นจักรยานตั้งแต่ศรีเทพ ให้ความรู้สร้างกิจกรรมตลอดทางจนถึงบ้านหินโง่น วังก้นหวด ตำบลศิลา อำเภอหล่าเก่าติดเขตแดนจังหวัดเลย รวม 9 วัน9 คืน ถ้าทำ โคก หนอง นา เขาหัวจุกทั้งจังหวาดเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้เยอะ จะได้ป่าธรรมชาติกลับคืนมา ความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้น อยู่กันอย่างพอเพียง บ้านเมืองก็จะเจริญ

ชาวนาซำ ต้อนรับขบวนพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน วันที่ 26 ก.ค.57 อ.ยักษ์ พร้อม ซี ศิวัฒน์ นำขบวนเข้าสู่ ศูนย์เพื่อนพึ่งภาฯ ก่อนเริ่มกินกรรมตามรอยพ่อ
วันที่ 25 ก.ค.57 พลังคนสร้างโลก รวมพลังตามรอยของพ่อของแผ่นดิน เดินทางจากศูนย์พึ่งภาฯยามยาก บ้านนาซำ ไปโรงเรียนบ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า ระยะทาง 38 กม. ทัศนา เทือกเขาต้นน้ำป่าสัก ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านหินโง่น เสวนา คนป่าสักวันนี้ “เราจะฝ่า เราจะไป” สู่ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ครูศิลา ครูโรงเรียนบ้านหินโง่น และคณะบดีคณะสถาปัตย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปินร่วมคณะ ซี ศิวัฒน์ และในวันที่ 26 , 27 แพนเค้ก เขมนิจ บอย พิษณุ เก้า จิรายุ ร่วมกิจกรรมกับชาวเพชรบูรณ์อีกครั้ง

กลุ่มพลังมวลชนรวมตัวที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ ขอให้ทุกคนร่วมปฏิบัติฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำป่าสัก ในหลวงทรงห่วงมากที่สุด จากนั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.เพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมคณะข้าราชการ คุณพรสุรีย์ กอนันทา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พี่น้องประชาชนอำเภอหล่มสัก การแสดงราชาแห่งราชันย์ ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม การแสดงรำตังหวาย ของโรงเรียนเมตตาวิทยาคม เช้านี้ ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ดาราดังยังร่วมกิจกรรม มีประชาชนเข้าร่วมต้อนรับกว่าพันคน จากนั้นขบวนปั่นจักรยานได้เดินทางต่อไปยัง สวนปราชญ์เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า

http://www.youtube.com/watch?v=uob3BP8ly9k&feature=youtu.be
23 ก.ค.) ขบวนรณรงค์โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เดินทางถึงตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีดาราชื่อดัง ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ร่วมคณะ ได้รับการต้อนรับจากชาวตำบลบ้านโคกจัดขวนรถอีแต๋น ขบวนจักรยานล้อเดียวคอยต้อนรับจากหน้าตลาดไชโย ไปยังบริเวณ อบต.บ้านโคก มี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ปั่นจักรยานนำขบวน

จากนั้นนายวัฒนา เที้ยวพันธ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นำถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดงาน มี นายนฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายก อบต.บ้านโคก รายงานสภาพพื้นที่ ต่อด้วยการสร้างความรู้เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และการดำเนินการโครงการ โคก หนอง นา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และประกาศเจตนารมณ์ 5 ภาคี สู่บ้านโคก โมเดล มีเป้าหมายสร้างหนึ่งพันหลุมขนมครกเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาที่ดินทำกินบนลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันจัดการกับบ่อลูกรังที่ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ ด้วยวิถีปราชญ์ชาวบ้านย้อนรอยบรรพบุรุษ ด้วยการ “ย่ำขี้ที่บ้านโคก”เป็นการยาบ่อน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ร่วมกันปั้นคันนากักเก็บน้ำฝนให้มีน้ำตลอดเวลาเป็นการสร้างความชุ่มชื่นให้ผิวดิน และปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกว่า 70 ไร่ จากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

วันนี้(22 ก.ค.57) เก้า จิรายุ ละอองมณี ร่วมกิจกรรมวันที่ 4 โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง ก่อนทำบ้านดิน
พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีที่ 2 กิจกรรมวันที่สี่ ทำบ้านดินที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง­ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดย โจน จันได

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับขบวนตามรอยพ่อของแผ่นดิน ซึ่งนำโดย อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เรียนการทำบ้านดิน กับ โจน จันได ช่วงบ่ายเดินทางไปโรงเรียนบ้านบง ตำบลนาป่า ดู นาป่าโมเดล พบกับ เก้า จิรายุ ละอองมณี ดาราชื่อดัง

VDO

 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรม”พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”ปี 2 เปิดตัวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
……………………….
วันนี้ (19 ก.ค.57) ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กองทัพบก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เครือข่ายคนกลางน้ำตามรอยพ่อ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธาน เชิญชวนคนไทยแสดงพลังน้อมนำคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาดิน น้ำ ป่า คน อย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมวันนี้มีการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เริ่มต้นการเดินทางจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ไปยังโรงเรียนบ้านแควป่าสัก อำเภอศรีเทพ เพื่อทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สร้างซูเปอร์มาเก็ตอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ทำโรงเพาะเห็ด เล้าไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว ขุดลอกคลองไส้ไก่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เครือข่ายคนกลางน้ำตามรอยพ่อ นักเรียน ประชาชน ดารานักแสดง เช่น แพนเค้ก เขมนิจ ซี ศิวัฒน์ บอย พิษณุ เก้า จิรายุ พิธีกรชื่อดัง ดู๋ สัญญา คุณากร เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการกำหนดจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านหินโง่น อำเภอหล่มเก่า รวมเวลา 9 วัน รวมระยะทาง 320 กม. ร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง อาทิ สร้างต้นแบบ หลุมขนมครก ลงแขกดำนาในสนามฟุตบอล ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก เป็นต้น

 

Comments

comments