ประเพณี » 28 เมษายนประเพณีหามพระดำน้ำบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

28 เมษายนประเพณีหามพระดำน้ำบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

26 เมษายน 2014
0

1

 

ชาวบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีประเพณีหามพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี ด้วยเชื่อกันว่า เมื่อได้นำพระพุทธรูปที่ชื่อว่า หลวงพ่อพระทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อห้ามญาติ ไปดำน้ำแล้ว จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าจะปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย จะพร้อมใจกันแห่หลวงพ่อห้ามญาติ จากวัดโพธิ์กลางไปรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำพระและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน จากนั้นจะนำไปดำน้ำที่บริเวณวังศาลพ่อปู่ บริเวณนั้นจะเป็นต้นน้ำที่จะไหลลงไปตามลำคลองไปสู่หมู่บ้าน แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำป่าแดงแล้ว เปลี่ยนไปประกอบพิธีภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำแทนจนถึงปัจจุบัน สำหรับ “หลวงพ่อพระทอง” หรือ “หลวงพ่อห้ามญาติ” เป็นพระพุทธรูป มีลักษณะปางห้ามญาติ ลักษณะยืน สูงประมาณ 3 ฟุต พระพักตร์อิ่มเอิบ พระกรรณยาว เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ แต่ชาวบ้านได้นำปูนมาโบกไว้และทาสีทอง เนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจรลักขโมยไป กลายเป็นชื่อที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้อีกชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อพระทอง ซึ่งประเพณีหามพระดำน้ำนี้ชาวบ้านตำบลป่าเลาได้ปฏิบัติสืบต่อกันประมาณหลายร้อยปี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าได้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งกำลังดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำป่าสัก หน้าวัดไตรภูมิ ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ ต่อมาพบว่าได้มีน้ำไหลออกมาจากพระเนตรของพระพุทธรูป จึงได้มีการเข้าทรงจึงทราบว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวต้องการที่จะมาอยู่เหนือน้ำ จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดโพธิ์กลาง บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จวบจนทุกวันนี้

Comments

comments