สังคม » บ้านน้ำเลาได้สืบสานประเพณีฟันตรุษน้ำเลา

บ้านน้ำเลาได้สืบสานประเพณีฟันตรุษน้ำเลา

15 เมษายน 2014
0

15 เม.ย.57 08.00 น.ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก พร้อมด้วย นายบุญรอด บุ้งจันทร์ รองนายกฯ นายสกล จูสอน ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งผีประเพณีฟันตรุษ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน เป็นประเพณีโบราณในความเชื่อของผู้สูงอายุว่า ผู้ใดที่มาร่วมงานนี้สามปีติดต่อกันจะทำให้อายุยืน ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย งานวันนี้ก็เป็นการละเล่นที่ชาวบ้านต้องแต่งตัวให้เหมือผีเดินรับ อาหารหวานคาวไปตามหมู่บ้านโดยตามบ้านจะทำรอไว้หน้าบ้านของตัวเองแล้งส่งให้กับขบวนผีที่เดินไปรับอาหาร โดยมี นายสมบัติ ช่วยเมือง นำทีมการละเล่นส่งผีประเพณีฟันตรุษบ้านน้ำเลา

อ่านประวัติประเพณีคลิกที่ภาพหนังสือพิมพ์ขยายfun

Comments

comments