สังคม » จังหวัด เพชรบูรณ์ เปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

จังหวัด เพชรบูรณ์ เปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

22 มกราคม 2014
0

จังหวัด เพชรบูรณ์ เปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557
      วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการแสดง แสง สีเสียง และสื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ร่วมพิธีเปิดแต่งกายชุดหนุ่มสาวนครบาล การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการ สาธารณกุศลบาล ภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ มีการประกวดผลผลิตมะขามหวานสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ พันธุ์ประกายทอง พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์สีทอง พันธุ์ขันตีและพันธุ์อื่นๆ การประกวดขบวนแห่รถมะขามหวาน/ธิดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาล การออกร้านแสดงนิทรรศการของดีของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดนัดมะขามหวาน และพืชผลทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ การออกร้านกาชาด โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2557 นี้

Comments

comments