ข่าว » เพชรบูรณ์เปิดงานศิลปหัตถกรรมนร.ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์เปิดงานศิลปหัตถกรรมนร.ภาคเหนือ

19 ธันวาคม 2013
0

502609-01

เพชรบูรณ์ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ที่สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้มีพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางมาเป็นประธาน ขณะเดียวกันมีคณะครูอาจารย์และนักเรียน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนกว่า 10,000 คน เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดย ดร.ธวัช กงเติม ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานว่า การจัดงาน เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิด อัจฉริยะเด็กไทย สรรค์สร้างศิลปหัตถกรรมนำสมัย ก้าวไกลสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่ใฝ่การเรียนรู้ ซึ่งสำหรับการจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม

Comments

comments