ข่าว » อบต.บึงกระจับแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมรับอุทกภัยแก้เส้นทางคมนาคม

อบต.บึงกระจับแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมรับอุทกภัยแก้เส้นทางคมนาคม

3 พฤษภาคม 2013
0

นายสมัย ศรสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ว่า ตำบลบึงกระจับเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากอำเภอบึงสามพัน ซึ่งมีมากถึง 5 ช่องทาง ขณะที่บึงกระจับมีเพียงสองช่องทางและยังไม่ทำการขุดลอกอีก 1 ช่องทาง จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ดังนั้นจำเป็นต้องทำการลอกคลองบ้านท่ากระโจม บึงกระจับ ไดตะโก พร้อมทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำนาปรังในหน้าแล้ง
สำหรับปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ได้แก้ไขไปแล้ว โดยทำการเจาะบ่อบาดาลที่ หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 9 และทำการซ่อมฝายที่ชำรุดเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูกาลต่อไป และขณะนี้กำลังตั้งงบประมาณสร้างฝายในหมู่ที่ 1 และทำการสำรวจว่าช่วงนี้น้ำพอใช้หรือไม่ ถ้าหากยังแล้งต่อไปอีกก็จะทำการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม
นอกจากปัญหาเรื่องน้ำแล้ว ขณะนี้ อบต.บึงกระจับ ได้ประสานงานกับ อบต.ท่าโรง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายวิเชียรบุรี-บึงกระจับ โดย อบจ.เพชรบูรณ์ สนับสนุนเครื่องจักรและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าโรง สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อบต.บึงกระจับ ออกค่าวัสดุต่าง ๆ จะเร่งดำเนินการในช่วงที่เสียหายมากที่สุดก่อนประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Comments

comments