สังคม » ปั่นรัก(ษ์)พิทักษ์โลก : อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (26 ม.ค. 2556)

ปั่นรัก(ษ์)พิทักษ์โลก : อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (26 ม.ค. 2556)

27 มกราคม 2013
0

ปั่นรัก(ษ์)พิทักษ์โลก : อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (26 ม.ค. 2556)

Thai PBS ร่วมกับอำเภอหล่มเก่า สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายกีฬาจักรยานจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมจักรยานทั่วเพชรบูรณ์

ร่วมปั่นจักรยาน ปั่น รักษ์ พิกทักษ์โลก

 

นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงาน ” Bike Passion ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก ร่วมปั่นจักรยาน อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่23/12/55 เวลา 06.00-12.00 เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ทำกิจกรรมจุดแรกที่วัดนาทรายเป็นวัดเก่าแก่ ทีมีโบสถ์โบราณที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ภายในโบสถ์มีภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า 10 ชาติที่สวยงาม จากนั้นมาทีวัดโพธิ์ทอง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งรวบรวมของใช้ในสมับโบราณ ตั้งแต่เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือการทำประมง เครื่องจักสาน อุปกรณ์ทอผ้า ร่วมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในยุคแรก จากนั้นไปที่สวนเกษตรลุงวิชัยซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และต่อที่วัดตาลภายในวัดมีพระประธานองค์ใหญ่ที่มีชื่อเสียง(หลวงพ่อใหญ่วัดตาล)และปั่นกลับมาสุด ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า โดยเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

Comments

comments