ข่าว » จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561

12 กุมภาพันธ์ 2018
0

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561

นายกองเอก พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 โดยมีนางอังคนา หัตถกิจโกศล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารของนายกองใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก อส. จำนวน 6 ทุน อส. และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 64 ทุน แต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นนายหมู่ใหญ่ จำนวน 10 นาย และคัดเลือกให้นายหมู่ใหญ่ ธนกฤต ไกรพล สมาชิก อส.จ.พช. ที่ 1 เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2560
สืบเนื่องจากวันที่10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นครั้งแรก ปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเป็นเวลา 63 ปี และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ และให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ทราบถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ กันเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้

Comments

comments