ข่าว » ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ

ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ

28 ธันวาคม 2017
0

นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเน้นการให้บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทาง และกำหนดเป้าหมายให้อุบัติเหตุจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นศูนย์ โดยให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเข้มงวดกวดขันการให้บริการของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือมายังพนักงานขับรถโดยสารเกี่ยวกับวินัยจราจร โดยผู้ขับจะต้องคำนึงถึงจิตสำนึก และการมีวินัยในการขับรถ ตลอดจนการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องขับรถขึ้นเขาและลงเขา การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นแหล่งชุมชน และสิ่งที่พนักงานขับรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ การระมัดระวังรถพ่วงบรรทุกอ้อย และรถใช้งานเกษตรกรรม เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีรถประเภทนี้วิ่งบนถนนสายหลัก และถนนสายรองเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถประเภทนี้หลายครั้ง การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้พนักงานขับรถโดยสารทุกท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Comments

comments