ข่าว » เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี

7 ธันวาคม 2017
0

ที่บ้านเลขที่ 152หมู่ 6 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่ครอบครัวนางสาวแสงจันทร์ กฤษดี ราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นสมควรได้รับ โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี พร้อมมอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือ

สำหรับโครงบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยให้ประชาชนมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ให้อำเภอเมืองหนองไผ่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ยากจนและได้พิจารณา ให้ครอบครัวนางสาวแสงจันทร์ กฤษดี อยู่บ้านเลขที่ 152หมู่ 6ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ครอบครัวมีความขยันขันแข็ง ช่วยเหลืองานสังคม และทางหมู่บ้านและอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวนี้ เนื่องจากเป็นคนดี ประกอบอาชีพสุจริต ช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยดีมาตลอด
สำหรับการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จาก เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 50,000 บาท โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำหมู่บ้านและชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อนบ้าน สนับสนุนเงินเพิ่มเติม ในการก่อสร้างบ้านรวมมูลค่า 96,000 บาท
Comments

comments