ข่าว » จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ร่วมทำความสะอาดวัดภูเขาดิน

จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ร่วมทำความสะอาดวัดภูเขาดิน

6 ธันวาคม 2017
0

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงและทหาร กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”โดยร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่วัดภูเขาดิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รวมพลังสามัคคีในการจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรวมพลังจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์กว่า 500 คน ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการบูรณะหรือทำความสะอาดบริเวณวัดภูเขาดิน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเพื่อให้มีความสะอาดร่มรื่นและเป็นที่เจริญใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่มาประกอบกิจทางศาสนา

Comments

comments