ข่าว » จ.เพชรบูรณ์แถลงเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ 5 ธันวาคมนี้

จ.เพชรบูรณ์แถลงเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ 5 ธันวาคมนี้

2 ธันวาคม 2017
0

ที่บริเวณห้องโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวการจัดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายฐิติกร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลง

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐและมีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วม 11 อำเภอจำนวนทั้งสิ้น 1,407 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดแต่ละประเภทโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จะเปิดตลาดประชารัฐอย่างเป็นทางการ พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ถนนคนเดิน เพ็ด-ซะ-บูน บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 22.00 น. ครอบคลุมตลาดทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าของตลาดทั้ง 7 ประเภท มีการแสดงของมหรสพ ดนตรี การแสดงของนักร้อง ก้อง สหรัถ สังคปรีชา มาร่วมขับกล่อมบทเพลง นอกจากนี้อำเภออื่นๆ ก็จะมีการเปิดตลาดประชารัฐในแต่ละอำเภอให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าเช่นเดียวกัน

Comments

comments