สังคม » ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติ วันนี้แห่รอบตลาดเทศบาลเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติ วันนี้แห่รอบตลาดเทศบาลเพชรบูรณ์

23 พฤศจิกายน 2017
0

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติ วันนี้แห่รอบตลาดเทศบาลเพชรบูรณ์ วันที่ 24/11/60

ประวัติ2520
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2520 พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม และนายหนู มุ่งพานิช ได้มอบที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่แมร์หลุยส์ กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันการศึกษา
2521
โรงเรียนแห่งนี้จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์วิทยา” เป็นโรงเรียนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคณะเซอร์เซนต์ปอล เป็นผู้บริหาร
2522
ในปีพุทธศักราช 2522 คุณหญิงนารถ รักธรรม และนายหนู มุ่งพานิช ได้มอบที่ดินเพิ่มจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่ม อีกจำนวน 9 ไร่เศษ รวมที่ดินทั้งสิ้น 35 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประจำ และไป-กลับ
2540
เมื่อปีพุทธศักราช 2540 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อ “ศรีเพชรบูรณ์วิทยา” เป็น “เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์” และได้เปลี่ยนอักษรย่อจาก “ศ.ว.” เป็น “ซ.ย.

Comments

comments