ข่าว » จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานโยธาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมทำความดี

จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานโยธาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมทำความดี

18 ตุลาคม 2017
0

ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานโยธาของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจทำความดี ” ร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณรอบพุทธอุทยานเพชรบุระ เก็บขยะทำความสะอาดข้างทางเดินทั้งสองฝั่งถนนโดยเริ่มตั้งแต่หน้าพุทธอุทยานเพชบุระ จนถึงหน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณถนนทางเดินสนามศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์และบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง

ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานโยธาของอำเภอเขาค้อ ร่วมปรับปรุง/ ซ่อมแซมทางเดินเข้าถวายดอกไม้จันทน์และตัดกิ่งไม้/ ทำความสะอาด บริเวณลานพิธีและโดยรอบ วัดบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ
ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานโยธาของอำเภอวังโป่ง 50 คน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับแต่งพื้นที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของอำเภอวังโป่ง

Comments

comments