ข่าว » จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯพิธีถวายดอกไม้จันทน์

11 ตุลาคม 2017
0

วันนี้ (11 ต.ค. 60 ) ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคณะทำงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีวัฒนะธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
สาระสำคัญของการประชุม คือการพิจารณาประสานสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ภาคประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมฯ, การทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์, การขอความร่วมมือภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ เจ้าของจอ LED ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน, การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในหมู่บ้าน ตำบล เทศบาลฯ, การรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีฯ, การรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทำสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัด และการซักซ้อม/กำกับดูแล มอบหมายหน้าที่ให้จิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานประชาสัมพันธ์

Comments

comments