กินเที่ยว » สินค้าโอท็อปเพชรบูรณ์ OTOP » อมรรัตน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อมรรัตน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

7 ตุลาคม 2017
0

อมรรัตน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มะดันแช่อิ่ม มะกรูดเชื่อม มะระขี้นกแช่อิ่ม ตะลิงปลิงแช่อิ่ม บอระเพ็ดแช่อิ่ม มะม่วงหาวมะนาวโห่อบแห้ง
จำหน่ายปลีก/ส่ง

อมรรัตน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 86 หมู่3 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000.

โทร089-2254016

      

Comments

comments