ข่าว » สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อพัฒนาบุคคลากรกีฬาในภูมิภาคก้าวสู่ความสำเร็จในระดับชาติ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อพัฒนาบุคคลากรกีฬาในภูมิภาคก้าวสู่ความสำเร็จในระดับชาติ

21 สิงหาคม 2017
0

ที่ห้องประชุม อาคารเรียนคณะวิทยาสสาตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด โดยมีนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทั้งภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัดเข้าร่วม จำนวน 50 คน
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลากรกีฬาด้านผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้บริหารกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อม เพื่อที่จะนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไป ในการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวอลเลย์บอลชายหาด ให้บุคลากรทางการกีฬาของ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใก้ลเคียงได้มีความรู้และได้พัฒนาความสามารถด้านการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอย่างถูกต้อง ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 โดยมีวิทยากรจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถ่ายทอดให้ความรู้
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

Comments

comments