ข่าว » ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

10 สิงหาคม 2017
0

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 147 ทุน และจักรยานจำนวน 40 คัน ให้ แก่เด็กดีด้อยโอกาส และบุตรอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และด้อยโอกาส จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 รวมทั้งบุตรของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 174 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และมอบจักรยานให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 40 คัน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีและด้อยโอกาสได้ใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน

Comments

comments