สังคม » จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนรูปธรรมสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนรูปธรรมสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน

29 มีนาคม 2017
0

  
28 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ เกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ชุมชนรูปธรรมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน โดยมีนายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สืบเนื่องจากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าในปัจจุบันการดื่อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น สาเหตุมาจากการอยากลอง กลุ่มเพื่อนและสื่อโฆษณา ซึ่งพบว่าในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.5 และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.96 ต่อปี และชายไทยส่วนใหญ้มีค่านิยมดื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่องานเลี้ยงสังสรรค์ ในประเพณีและเทศกาลต่าง ซึ่งนำมาความสูญเสียต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นปัญหาระดับประเทศ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดเวทีนี้ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชนที่มีผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรม ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ทำให้เกิดชมรมคนหัวใจหินที่สามารถงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและชมรามคนหัวใจเพชรที่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้ตลอดชีวิต โดยในงานมีการจัดแสดงบูทผลงานของชุมชนที่เป็นรูปธรรมจากอำเภอต่างๆ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนให้มีชุมชนที่เกิดการสร้างมาตรการทางสังคมงเหล้าในงานบุญ งานศพ ทั้ง 11 อำเภอ โดยเฉพาะที่ อ.หล่มสัก มีการขยายครบทุกหมู่บ้านใน ปี 2556 ที่ผ่านมา และขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญในระดับจังหวัดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สังคมเพชรบูรณเป็นสังคมที่มีความสุข
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ ได้เน้นย้ำในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ว่าจะเน้นหนักกวดขันมาตรการทางกฏหมายจราจรเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองได้ตักเตือนเยาวชนหรือเตือนพี่น้องประชาชนทั่วไป หากเมาสุราแล้วอย่าได้ขับขี่ยวดยานพาหนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและจะทำให้เกิดความสูญเสียตามมาอีกมากมายด้วย
 
 

Comments

comments