สังคม » ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์มอบรถยนต์ TOYOTA REVO แก่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาด ประจำปี 2560

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์มอบรถยนต์ TOYOTA REVO แก่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาด ประจำปี 2560

2 มีนาคม 2017
0

วันนี้(1 มี.ค.60) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมมอบรางวัลที่ 1สลากกาชาด ประจำปี 2560 รถยนต์ TOYOTA REVO จำนวน 1 รางวัล แก่ นางสาวแววดาว บุญเกตุ อาศัยอยู่ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในโอกาสนี้ยังได้มอบรางวัลที่ 2 เป็นรถจักรยานยนต์ Honda scoopy i รางวัลที่ 3 โทรทัศน์สี จอภาพ LED ขนาด 32 นิ้ว และรางวัลที่ 4 ตู้เย็น ขนาด 5.9 คิวแก่ผู้ถูกรางวัลอีกด้วย
ทั้งนี้สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ ตรวจสอบได้ที่ www.phetchabun.go.th สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลอื่นๆ และยังไม่มาติดต่อขอรับรางวัลสามารถนำหลักฐานสลากกาชาด ส่วนที่ 2 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานปกตรอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์จะถือว่าสละสิทธิ

Comments

comments