ท่องเที่ยว » คลิปเทศบาลเมืองหล่มสักภูมิใจนำเสนอวิถีชีวิตรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทหล่ม

คลิปเทศบาลเมืองหล่มสักภูมิใจนำเสนอวิถีชีวิตรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทหล่ม

28 กุมภาพันธ์ 2017
0

เทศบาลเมืองหล่มสักภูมิใจนำเสนอวิถีชีวิตรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทหล่ม โดยเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลง “หล่มสักเป็นตาฮักหลาย” แต่งและขับร้องโดย ศิลปินลูกหลานชาวไทหล่ม 💙💙💙💙💙💙💙💙 อ.อรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ผู้แต่งเพลง นายภัควันต์ จันทสิงห์ นางสาวสุกัญญา พลดา นางสาวณัฐวิมล โสมภา ผู้ขับร้อง

Comments

comments